June 29, 2018 by
Câu hỏi trắc nghiệm vui, Bạn giả tạo đến mức nào?
1. Giả sử bạn đang đi trên đường và bắt gặp một người mà bạn đã lâu không gặp . Bạn chạy tới và chủ động bắt chuyện , nhưng người bạn ấy lại cười và nói rằng phải có việc đi gấp. Bạn

Liên kết hữu ích: