Đăng ký
Gialu Giúp bạn kết nối và chia sẻ với mọi người trong cuộc sống của bạn.

Bạn lạnh lùng đến mức nào

26 Tháng Năm, 2017 by
Bạn lạnh lùng đến mức nào
Bạn lạnh lùng đến mức nào
1. Khi có một người ăn xin đến xin tiền bạn, bạn sẽ: