Bkav là một nhóm phần mềm diệt virus do tập thể người Việt Nam phát triển, thuộc sở hữu của Trung tâm An ninh mạng Bkis, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nay thuộc Công ty An ninh mạng Bkav.
Download Bkav:
http://www.bkav.com.vn/download?s=101016