Đăng ký
Gialu Giúp bạn kết nối và chia sẻ với mọi người trong cuộc sống của bạn.

Trì Châu »Ảnh

Lives in Hong Kong · Born on 22 June, 1962
June 1, 2017